Икономика
Бюджетът на община Елена за 2018 г. е 10 859 022 лева
TразмерT

Местният парламент в Елена се събра в пълен състав на сесията за приемането на бюджета на общината за 2018 г. Най-важният финансов план за нейното развитие през настоящата година получи подкрепата на 14 общински съветници, двама се въздържаха и само един гласува против.
 
Бюджетната рамка е в размер на 10 859 022 лв., от които 5 940 024 лв. за държавни дейности и 5 368 998 лв. за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Вносителят на предложението кметът инж. Дилян Млъзев акцентира върху няколко важни елемента при изготвянето на бюджета.
 
Общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер 4 696 674 лв. е с 18 % по-висока от миналогодишната, като основното увеличение е във функции „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване и грижи“. Основен момент в бюджет 2018 е, че не предвижда увеличение на местните данъци и такси, а това ограничава разходите, финансирани от местните приходи. Очакваното попълнение на бюджета от данъчни постъпления е малко над половин милион лева. Неданъчните приходи са в размер на 962 354 лв.
 
Целевата субсидия за капиталови разходи остава в размера от 2017 г. – 1 177 100 лв., от която 1 139 208 лв. ще са за местни дейности. Субсидията заедно със средствата от Европейския съюз - 2 341 860 лв. почти изцяло обезпечават финансово инвестиционната програма на общината от 4 702 449 лв. В нея са включени и повечето от предложенията на гражданите по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет, преминало при значителен интерес.
 
Увеличени са средствата за зимно поддържане и снегопочистване – трансферът е в размер на 408 600 лв. за  общинските пътища с дължина над  230 км.
 
По време на сесията общински съветник поиска обяснение за доста големия размер на преходния остатък за капиталови разходи от 2017 г. – 1 107 489 лв. Една от причините за натрупването на тази сума е обжалването на две обществени поръчки на общината за ремонт на общински пътища и улици, което загуби близо година време за реални инвестиции в пътната инфраструктура. В преходния остатък са и 431 267 лв. – целеви средства за ремонт на улици и водостоци, постъпили по сметките на Общината едва в края на предходната година.
 
Близо 1/ 3 от тазгодишния бюджет – над 3 310 000 лв., ще отидат за издръжка на образованието. По размер на финансиране по функции и дейности следват тези в жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 2 293 671 лв., от които 1 235 928 лв. са за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа.
 
В разходната част на бюджета са разчетени пари за целеви разходи и субсидии. За издръжка на 19 читалища са разпределени 142 375 лв. и с още 8 375 лв. дофинансира общината от собствени приходи. За спортни и футболни клубове са заделени 64 000 лв. За събитията от културния календар са предвидени 55 000 лв., а за спортно-туристическите прояви – 16 000 лв. И тази година общината поема 20% от дневната такса на девет потребители, настанени в хосписа.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Електронната уикенд винетка ще струва 10 лв.
До началото на 2020 година община Свищов ще бъде газифицирана
Калкулатор на НАП изчислява загубите от осигуряване на по-нисък от реалния доход
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.