Други
Стартира обучение на безработни лица по проект „Красива България“
TразмерT

В началото на настоящата седмица стартира курс за придобиване на професионална квалификация по професията „Строител“, специалност „Бояджийски работи“, на регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ безработни лица. Обучението е финансирано по проект „Красива България“ и е част от реализацията на дейности по проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – град Дебелец,“, който Община Велико Търново изпълнява в рамките на Мярка М02 - „Подобряване на социалната инфраструктура“.
Курсът е с продължителност от 300 учебни часа /41 работни дни/. За всеки присъствен ден обучаемите лица ще получават стипендия в размер на 8 лв. В рамките на обучението курсистите ще придобият теоретични познания и ще усвоят практически умения в областта на строителството и по-специално – в сферата на бояджийските работи, като акцентът е върху практическите занимания. Съгласно учебната програма над 70% от занятията (212 учебни часа) са с практическа насоченост. Всеки, който успешно премине обучението, ще получи документ за придобита професионална квалификация.
В обучението са включени 13 безработни лица, подбрани и насочени за участие в курса дирекция „Бюро по труда“. Четирима от обучаемите са потребители на социална услуга от резидентен тип, предоставяна от Община Велико Търново. Дванадесет от хората са от Велико Търново, а един курсист е от село Леденик.
Професионалното обучение ще бъде проведено от Център за професионално обучение към „ИКоМс“ ЕООД, като за целта е ангажиран висококвалифициран преподавателски състав и е осигурена подходящо оборудвана материална база.

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Почерпена шофьорка от Велико Търново катастрофира край Момин сбор
Във Велико Търново беше създадена областна координационна група за учене през целия живот
Ръководителите на националните статистически институти на България, Грузия и Армения с висока оценка за В. Търново
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.