Темида
След близо 40 години стаж в съдебната система, съдия Поликсена Георгиева се пенсионира
TразмерT

Считано от 18.01.2018 г., г-жа Поликсена Димитрова Георгиева, съдия в Апелативен съд – Велико Търново, бе освободена от длъжност поради навършване на пределната възраст за пенсиониране. Решението за нейното освобождаване бе взето от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165 ал. 1, т. 1. от ЗСВ. 
На основание чл. 303, ал. 2, т. 2 б „а“ от ЗСВ и по предложение на г-н Янко Янев, адм.ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново, Съдийската колегия на ВСС поощри съдия Георгиева с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
Г-жа Полискена Георгиева има 40 години и 2 месеца стаж в съдебната система. Съдийската си кариера е започнала през 1978 година като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. След прослужените 2 години и 8 месеца като младши съдия, започва работа като съдия в Районен съд – Елена. В продължение на 4 години и 10 месеца е пътувала всеки ден от Велико Търново до Елена, където не само е разглеждала наказателни и граждански дела, но е изпълнявала и нотариална и съдебно-изпълнителска дейност.
От месец юни 1985 г. е била преместена в Районен съд – Велико Търново, където е работила до 1991 година като съдия, зам-преседател и в последствие и председател на ВТРС.
От месец юли 1991 г. до края на 1998 г., г-жа Георгиева е била съдия в Окръжен съд – Велико Търново и зам.-председател на същия съд.
От началото на 1999 г. до настоящия момент, тя бе съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като е част от гражданското и търговското отделение почти от самото създаване на съда през 1998 г.
Г-жа Георгиева има репутация на изключително дисциплиниран, опитен и отговорен съдия, стриктно следящ процесуалните срокове. Показателна за това е статистиката за възложените и дела през последните три години, като 97% от тях са били решени в тримесечен срок, а 94% от съдебните актове по дела, по които е била докладчик са потвърдени при касационната проверка от Върховния касационен съд.
През продължителната си работа в органите на съдебната власт, тя няма налагани наказания, в Комисията по професионална етика не са получавани сигнали срещу нея и няма информация за нарушения на Кодекса за етично поведение на бъгларските магистрати по други поводи.
   
 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Продължава делото за катастрофата с двама загинали край Козаревец
Студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще трупат практически опит в Окръжен съд – Велико Търново
Ексдепутатът Хасан Хаджихасан осъди Прокуратурата
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.