Икономика
С 15 % са нараснали местните приходи през 2017 г. в Горна Оряховица
TразмерT

6 301 880 лева са внесли в общинския бюджет като данъци и такси през 2017 г. горнооряховчани. През 2016 г. постъпленията са били 5 484 155 лева. Или ръстът е от близо 15 %.
Основната причина за по-големите приходи е увеличението на някои местни налози в края на 2016 г. За бюджетната 2017 г. с около 10 % бяха увеличени ставките за данъка върху превозните средства, в различна стеен за различните селища бе увеличена и таксата за битови отпадъци. Въведен бе и данък върху таксиметровия превоз на пътници.
Като цяло обаче се отчита по-висока събираемост на всички местни данъци и такси с изключение на данъка върху даренията. Това до голяма степен се дължи да засиления контрол и предприетите мерки за събиране на стари задължения. Фактор за по-добрата събираемост е и по-ранното започване на данъчни сезон – още на 1 февруари горнооряховчани можеха да си плащат новите задължения, а всички данъчни известия бяха разпратени преди 1 март. Макар и да нямат още голяма тежест в плюс за хазната са и алтернативите за плащане – освен в паричния салон на Общината местните налози се събират чрез Изипей, Български пощи, ДСК. В девет кметства бяха открити касови салони, които да спестяват пътуването на местните данъкоплатци. Дирекцията използа и две ПОС устройства за улесняване на гражданите. Всички тези мерки са повлияли и на събираемостта от минали години. През 2017 г. са били платени 1 538 048 лева стари задължения, като српямо предходната година приходите по това перо са с близо 18 % повече.
За събиране на просрочените задължения се ползват услугите на четирима частни съдебни изпълнители. През 2017 г. са образувани почти два пъти повече изпълнителни дела срещу длъжници. Докато през 2016 г.  делата са били 582, то през следващата са вече 976.
Както е обичйно най-големите общински приходи са от такса смет. За 2017 г. постъпленията по това перо са 2 696 972 лв., с почти половин милион повече от 2016 г. От тези плащания 622 хиляди лева са за минали години. Постъпленията от данък сгради са 1 013 398 лева. Тук разликата в повече от предходната година е 145 хиляди лева.
Третият голям местен данък – този върху превозните средства, е донесъл 1 455 965 лева през 2017 г. срещу 1 383 868 лв. за предходната.
Единственият данък, който е на минус спрямо 2016 г., е данъкът при придобиване на имущество. През последната година приходите от него са 580 хиляди лева, а за предходната година са били с 8 хиляди повече.
Дори такса куче, която е сред незначителните приходоизточници, отбелязва ръст и от 1239 през 2016 г. събраните пари стават 1424 лв. през 2017 г.
Елена ВЕЛКОВА

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Над 20 договора с туроператори сключи „Царевград Търнов“ на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2019
Великотърновци вече могат да плащат местните данъци и такса смет
Представители от Световната банка идват във Велико Търново
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.