Темида
Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра Таня Недкова за ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново
TразмерT

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Таня Недкова за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.
Прокурор Таня Недкова има над 27 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Завършила е юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски“. В органите на съдебната власт работи от 1990 г. Заемала е последователно длъжността младши прокурор в Окръжна прокуратура – В. Търново  и младши прокурор в Районна прокуратура – Г. Оряховица. От 1991 г. е изпълнявала длъжността прокурор в РП - Г. Оряховица. От 1992 г . до 1996 е  била районен прокурор на РП - Г. Оряховица. За периода от 1998 г. до 2009 г. е изпълнявала длъжността окръжен прокурор на ОП-В. Търново. От 2009 г е прокурор в Апелативна прокуратура – В. Търново, като от 2017 г. е заместник апелативен прокурор, а от октомври 2018 г. е изпълняващ функциите на административен ръководител – апелативен прокурор на същата прокуратура.
Становището на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС е, че е „отлично подготвен, компетентен и квалифициран магистрат“, „доказала отличната си правна подготовка и умения за работа както в своята пряка дейност като магистрат, така и в създаваната от нея ефективна организация на работа в колективите, които е ръководили през годините.“
При изслушването на Таня Недкова членовете на ВСС подчертаха, че тя е „пример за кариерно израстване като прокурор и административен ръководител, отличен професионалист, който се ползва с авторитет сред колегите си“ и единодушно подкрепиха нейната кандидатура за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Крадец на кабели получи ефективна присъда
Главният прокурор награди служител в Апелативна прокуратура - Велико Търново
Горнооряховчанин оглави Апелативна прокуратура - София
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.