Икономика
Нарастват приходите от нощувки във Велико Търново
TразмерT

През септември 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 108 места за настаняване с над 10 легла - хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 365, а на леглата - 4 846 . В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.9%, а на леглата в тях - с 2.2%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2017 г. е 31 861, или с 0.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 13.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Реализираните нощувки от български граждани спрямо септември 2016 г. намаляват с 6.2% и са 22 190, а тези, реализирани от чужденци нарастват - с 19.0% и са 9 671.
През септември 2017 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 70.7% от общия брой нощувки на българи и 33.5% - на чужди граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 11.9% от нощувките на български граждани и 10.0% - на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 17.4 и 56.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през септември 2017 г. нарастват с 1.2% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 20 170. От всички пренощували лица 64.1% са българи, като най-голямата част от тях (67.2%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са 7 242, като 65.4% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния - 13.0% от всички пренощували чужденци.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2017 г. в област Велико Търново е 22.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 35.5%, следвана от тези с 1 и 2 звезди - 19.2%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди - 18.1%. През септември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. заетостта на леглата нараства с 0.6 процентни пункта.
Общата заетост на леглата в област Велико Търново е с 15.3 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през септември 2017 г. е 37.3%.

Приходите от нощувки в област Велико Търново през септември 2017 г. са 1 260.6 хил. лв., или с 3.7% повече в сравнение със септември 2016 година. Приходите от чужденци нарастват с 12.5%, докато тези от български граждани намаляват с 1.2%. Най-голяма част (46.0%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Бившето Сержантско училище става индустриален парк
КЗК откри производство срещу сделката за „Кехлибар”
Калкулатор изчислява колко губим, ако не се осигуряваме на реалния си доход
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.