Икономика
Нарастват приходите от нощувки във Велико Търново
TразмерT

През септември 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 108 места за настаняване с над 10 легла - хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 365, а на леглата - 4 846 . В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.9%, а на леглата в тях - с 2.2%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2017 г. е 31 861, или с 0.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 13.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Реализираните нощувки от български граждани спрямо септември 2016 г. намаляват с 6.2% и са 22 190, а тези, реализирани от чужденци нарастват - с 19.0% и са 9 671.
През септември 2017 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 70.7% от общия брой нощувки на българи и 33.5% - на чужди граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 11.9% от нощувките на български граждани и 10.0% - на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 17.4 и 56.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през септември 2017 г. нарастват с 1.2% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 20 170. От всички пренощували лица 64.1% са българи, като най-голямата част от тях (67.2%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са 7 242, като 65.4% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния - 13.0% от всички пренощували чужденци.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2017 г. в област Велико Търново е 22.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 35.5%, следвана от тези с 1 и 2 звезди - 19.2%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди - 18.1%. През септември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. заетостта на леглата нараства с 0.6 процентни пункта.
Общата заетост на леглата в област Велико Търново е с 15.3 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през септември 2017 г. е 37.3%.

Приходите от нощувки в област Велико Търново през септември 2017 г. са 1 260.6 хил. лв., или с 3.7% повече в сравнение със септември 2016 година. Приходите от чужденци нарастват с 12.5%, докато тези от български граждани намаляват с 1.2%. Най-голяма част (46.0%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
40 % от некатегоризираните къщи за гости в Еленския балкан са излезли на светло
Нов автосервиз в Горна Оряховица спестява време и пари на своите клиенти
Внос на румънски агнета погубва родното производство, тонове българско сирене и кашкавал залежават
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.