Икономика
Над 148 млн. лв. са инвестирани в областта по европроекти от началото на програмния период
TразмерT

Областният информационен център (ОИЦ) във Велико Търново отчете извършеното през 2018 г. и представи обобщените резултати от дейността на центъра за периода 2016-2018 г. В качеството на ръководител на проекта, по който функционира ОИЦ – Велико Търново, в срещата участва и Мариела Цонева, директор на Дирекция „Проекти и програми“ на Община Велико Търново.
За периода от януари – до 28 ноември 2018 г. в офиса на ОИЦ – Велико Търново са консултирани над 506 посетители, които са отправили различни запитвания, свързани с финансирането на европроекти. За същия период екипът на центъра е организирал и провел 30 информационни събития с над 650 участници в тях, включително и две информационни обиколки в общините от областта. През 2018 г. ОИЦ – Велико Търново е участвал и в две национални информационни кампании - „Европа в моя регион“ и „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“, на Мрежата от 28 информационни центъра.
Общо за периода на проекта 2016-2018 г., по който функционира ОИЦ – Велико Търново, центърът е провел 108 събития с над 3000 участници, като на място в офиса на ОИЦ са консултирани над 1400 посетители. Екипът на ОИЦ се е включил и в провеждането на четири национални кампании и общи инициативи на Мрежата от областни информационни центрове. Регистрираните участия в различни прояви и инициативи са 36, като е оказано логистично и организационно съдействие за провеждане на 21 други събития. За последните три години са популяризирани 51 инициативи и проекти на организации и бенефициенти, оказано е съдействие за осъществяването на две национални анкетни проучвания. Екипът на центъра е изготвил и разпространил 35 електронни бюлетина и е генерирал 536 публикации в местните и централни медии. В периода януари 2016 г. – ноември 2018 г. ОИЦ – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница новини и информация за актуалните и предстоящи за отваряне процедури по Оперативните програми 2014-2020 г.  и мерките по ПРСР 2014-2020 г.
До момента във Великотърновска област има сключени 156 договора на обща стойност 148 365 533 лв. Най-много – 58, са проектите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 50 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 22 по ОП „Региони в растеж“. На срещата бяха разяснени и предстоящите за отваряне през 2019 г. процедури и мерки съгласно Индикативните годишни работни програми (ИГРП) на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
Очаква се Областен информационен център - Велико Търново да продължи предоставянето на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги на заинтересовани организации, фирми и граждани на място в офиса на ОИЦ, по телефон и имейл, както и оказването на логистична подкрепа при подготовка и провеждане на информационни кампании и събития на Управляващите органи на оперативните програми и други институции.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Заплатите от 1000 лева са мит, но младите не искат да работят за по-малко
„Лактима” и „Чех” изнасят млечни продукти за Китай
Област Велико Търново е на 14-то място в страната по ниво на средна работна заплата
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.