Икономика
Бюджетът на община Елена за 2018 г. е 10 859 022 лева
TразмерT

Местният парламент в Елена се събра в пълен състав на сесията за приемането на бюджета на общината за 2018 г. Най-важният финансов план за нейното развитие през настоящата година получи подкрепата на 14 общински съветници, двама се въздържаха и само един гласува против.
 
Бюджетната рамка е в размер на 10 859 022 лв., от които 5 940 024 лв. за държавни дейности и 5 368 998 лв. за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Вносителят на предложението кметът инж. Дилян Млъзев акцентира върху няколко важни елемента при изготвянето на бюджета.
 
Общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер 4 696 674 лв. е с 18 % по-висока от миналогодишната, като основното увеличение е във функции „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване и грижи“. Основен момент в бюджет 2018 е, че не предвижда увеличение на местните данъци и такси, а това ограничава разходите, финансирани от местните приходи. Очакваното попълнение на бюджета от данъчни постъпления е малко над половин милион лева. Неданъчните приходи са в размер на 962 354 лв.
 
Целевата субсидия за капиталови разходи остава в размера от 2017 г. – 1 177 100 лв., от която 1 139 208 лв. ще са за местни дейности. Субсидията заедно със средствата от Европейския съюз - 2 341 860 лв. почти изцяло обезпечават финансово инвестиционната програма на общината от 4 702 449 лв. В нея са включени и повечето от предложенията на гражданите по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет, преминало при значителен интерес.
 
Увеличени са средствата за зимно поддържане и снегопочистване – трансферът е в размер на 408 600 лв. за  общинските пътища с дължина над  230 км.
 
По време на сесията общински съветник поиска обяснение за доста големия размер на преходния остатък за капиталови разходи от 2017 г. – 1 107 489 лв. Една от причините за натрупването на тази сума е обжалването на две обществени поръчки на общината за ремонт на общински пътища и улици, което загуби близо година време за реални инвестиции в пътната инфраструктура. В преходния остатък са и 431 267 лв. – целеви средства за ремонт на улици и водостоци, постъпили по сметките на Общината едва в края на предходната година.
 
Близо 1/ 3 от тазгодишния бюджет – над 3 310 000 лв., ще отидат за издръжка на образованието. По размер на финансиране по функции и дейности следват тези в жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 2 293 671 лв., от които 1 235 928 лв. са за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа.
 
В разходната част на бюджета са разчетени пари за целеви разходи и субсидии. За издръжка на 19 читалища са разпределени 142 375 лв. и с още 8 375 лв. дофинансира общината от собствени приходи. За спортни и футболни клубове са заделени 64 000 лв. За събитията от културния календар са предвидени 55 000 лв., а за спортно-туристическите прояви – 16 000 лв. И тази година общината поема 20% от дневната такса на девет потребители, настанени в хосписа.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Министърът на икономката Емил Караниколов се срещна с кмета на Свищов по повод икономическото развитие на общината
Почти 1, 2 млн. лева данъци и осигуровки платиха без такса данъкоплатците от област В. Търново
Министърът на икономиката Емил Караниколов ще посети Свищов
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.