Икономика
Безработицата в Свищов е по-ниска от средната за страната
TразмерT

В Община Свищов през месец Октомври се наблюдава тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни лица. В края на месеца те са 743 души, което представлява увеличение спрямо предходния месец с 60 души.
Равнището на безработица се покачва с 0,3 пункта и в края на месеца е 4,7 % при 5,9 % за страната. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 880 души или със 137 души повече от сегашния, а равнището е било 5,6 %.
По пол и възрастова характеристика:
Относителния дял на жените през месец октомври  преобладава и е – 55,3 %.
Най-голям е относителния дял на лицата на възраст от 30 до 49 години – 46,8 %.
На второ място е делът на лицата на възраст над 50 години – 35 %. Младежите до 29 г. са с най-нисък относителен дял – 18,2 %.
По образователна характеристика преобладава делът на лицата със средно образование – 52,7 %. Следват безработните с висше образование – 24,2 %. С основно образование са 14,4 % и с начално и по-ниско образование са 8,7 %.
По професионална характеристика
•лицата без специалност и квалификация са 36,9 %
•групата на специалистите – 33,8%
•безработните с работническа професия са 29,3 %.
През месец Октомври входящият поток обхваща 168 души, като всички са новорегистрирани.
Изходящият поток е 108 души, което е със 60 души по-малко от входящия.
Трудова реализация с посредничеството на бюрото по труда са намерили 65 души, от които 13 – на субсидирани работни места, останалите 52 – на първичен пазар.
На свободния пазар се търсят шлосери, машинни оператори, продавач-консултанти, готвачи и сервитьори, шивачи и гладачи.
 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Заплатите от 1000 лева са мит, но младите не искат да работят за по-малко
„Лактима” и „Чех” изнасят млечни продукти за Китай
Област Велико Търново е на 14-то място в страната по ниво на средна работна заплата
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.