Икономика
30 нови жилищни сгради се строят в областта
TразмерT

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 36 жилищни сгради със 145 жилища в тях и със  17 818 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 25 други сгради с 12 591 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 33.3%, докато броят на жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно с 11.5 и 0.4%. При другите видове сгради е регистриран спад  на броя на издадените разрешителни за строеж  с 40.5%, а на общата им застроена площ - с 62.5%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличават с 20.0%, броят на жилищата в тях нараства с 66.7%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 28.5%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж намалява  с 44.4%,  а на общата им застроена площ - с 60.7%.

През третото тримесечие на 2017 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 30 жилищни сгради с 62 жилища в тях и с 9 671 кв. м обща застроена площ и на 26 други сгради с 13 486 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава със 150.0%,  жилищата в тях  - с над 4 пъти, а общата им застроена площ - с над 2 пъти. Броят на започнатите други сгради също нараства с 30%, докато тяхната РЗП намалява с 44.7%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 42.9%, жилищата в тях - със 169.6%, а разгънатата им застроена площ - със 77.4%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран ръст с  62.5%, докато при общата им застроена площ се отчита спад с 16.9%.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март
Агенцията по заетостта провежда проучване сред бизнеса за потребностите от кадри
Даниел Панов договори по-дълъг срок за отчитане на проекти по ОП „Региони в растеж“
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.